• Ημερολόγιο
  Αγιολόγιο
  Νηστείες

  έτους 2 0 2 2 
  ΔΩΡΕΑΝ ΕΔΩ !!              English posts (World flag image: Salvatore Vuono)  • Εικονική
  Περιήγηση
   
  Virtual - tour !!

 • Η ενορία μας


  Ο περικαλής ναός μας βρίσκεται στην οδό

  Παπαστράτου 16 &
  Αγίου Στυλιανού 42
  Αθήνα, 11476


  Τηλέφωνο – Φαξ 
  210 – 6464274

  Χάρτες & οδηγίες πρόσβασης
  προς το ναό μας:  Δείτε
  εδώ


   
  Στείλτε μας μήνυμα

  ή στην ηλ. διέυθυνση:
  enas.diabatis at yahoo.gr

  Πιέστε εδώ, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για μας

Ἡ ἀληθινὴ εὐσέβεια

Εὐθύμιος Στύλιος, Μητροπολίτης Ἀχελώου

«Ἔμεινε Μαριὰμ σὺν αὐτῇ ὡσεὶ μήνας τρεῖς» (Λούκ. ἃ΄ 56).

Τρεῖς μῆνες ἔμεινε ἡ Μαριὰμ κοντὰ στὴν Ἐλισάβετ. Ἂν τόσο μεγάλα, ὡραῖα, βαθυστόχαστα καὶ ἐμπνευσμένα ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα εἶπαν τὶς πρῶτες μόλις στιγμὲς τῆς συναντήσεως των, σκέπτεται κανεὶς πόσα ἀκόμα πιὸ πολλὰ καὶ πιὸ ὡραία θὰ ἀντάλλαξαν μεταξύ τους μέσα σὲ τρεῖς ὁλόκληρους μῆνες…

Κι ὅμως γιὰ ὅλα αὐτὰ ἡ Κ. Διαθήκη σιωπᾶ. Ἡ σιωπὴ αὐτὴ τοῦ Εὐαγγελίου ἴσως νὰ σημαίνη ὅτι τὸ ὑπόλοιπο διάστημα οἱ δύο συγγενεῖς γυναῖκες ἔζησαν ἐντελῶς ἁπλά, χωρὶς ἄλλες ἐξάρσεις καὶ προφητικὲς ὠδές· ὅτι οἱ ὧρες καὶ μέρες πέρασαν εὐχάριστα, μέσα σὲ μία ἀτμόσφαιρα ἀμοιβαίας ἀγάπης, πνευματικῆς ἀγαλλιάσεως καὶ χαρᾶς καὶ γενικὰ ὅτι οἱ δύο εὐσεβεῖς γυναῖκες, μέσα σὲ μία ἐναλλαγὴ οἰκιακῆς ἐργασίας καὶ προσευχῆς ζοῦσαν τὸν Θεὸ καὶ ἀλληλοενισχύονταν στὴν πιστὴ τήρησι τοῦ ἅγιου θελήματος.

Συνέχεια

Ὁ νοῦς βλέπει τὸ σκότος τῆς ψυχῆς

Άγιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής

 

Ὁ Γέρων Ἰωσὴφ εἶδε ὅλο τὸ βάθος τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου καὶ μὲ πολὺ κόπο καὶ προσευχὴ καθάρισε τὸν ἑαυτόν του καὶ ὅλη ἡ ζωὴ του εἶναι ἕνα παράδειγμα μιμήσεως, γιὰ κάθε ἄνθρωπο ποὺ ἀγωνίζεται γιὰ τὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς του.

Παραπονεῖται μάλιστα, ὅτι δὲν φροντίζουμε γιὰ τὸ ἐσωτερικό τῆς ψυχῆς καὶ γράφει:

«Ἡ σημερινὴ κατάστασις τῶν πολλῶν περιωρίσθη εἰς ἕνα τύπον ἐξωτερικόν. Πέραν τούτου δὲν ὑπάρχει φροντίδα καὶ μέριμνα διὰ τὸ ἐσωτερικόν τῆς ψυχῆς, ὅπου συνίσταται τὸ πᾶν· ὅπου ἑνώνεται ὁ ὑλικὸς μὲ τὸν ἄυλον, ὁ ἄνθρωπος μὲ τὸν Θεόν, κατὰ τὸ ἐγχωροῦν εἰς τὴν χωματώδη μας φύσιν. Τοῦτο εἶναι τὸ πολὺ ὡραῖον καὶ τὸ πάνυ καλόν. Ἄλλα πάντες τὸ ἀποφεύγομεν. Πάντες τὰ νῶτα στρέφομεν. Καθότι ἀπαιτεῖται ἀγών».

Συνέχεια

Ἡ ψυχὴ μετὰ τὸν θάνατο

St John Maximovich

 

(Ἀνάλυση τοῦ λόγου περὶ θανάτου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Μαξίμοβιτς)

Οἱ πρῶτες δύο ἡμέρες μετὰ τὸ θάνατο

Γιὰ διάστημα δύο ἡμερῶν ἡ ψυχὴ ἀπολαύει σχετικῆς ἐλευθερίας καὶ ἔχει δυνατότητα νὰ ἐπισκεφθεῖ τόπους ποὺ τῆς ἦταν προσφιλεῖς στὸ παρελθόν, ἀλλὰ τὴν Τρίτη ἡμέρα μετακινεῖται σὲ ἄλλες σφαῖρες.

Ἐδῶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἰωάννης ἁπλῶς ἐπαναλαμβάνει τὴ διδασκαλία ποὺ ἡ Ἐκκλησία ἤδη γνωρίζει ἀπὸ τὸν 4ο αἰώνα, ὅταν ὁ ἄγγελος ποὺ συνόδευσε τὸν Ἅγ. Μακάριο Ἀλεξανδρείας στὴν ἔρημο, τοῦ εἶπε, θέλοντας νὰ ἑρμηνεύσει τὴν ἐπιμνημόσυνη δέηση τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τοὺς νεκροὺς τὴν Τρίτη ἡμέρα μετὰ θάνατο:

Συνέχεια

Επιδιώκετε την αγάπη…

«Επιδιώκετε την αγάπη. Ζητάτε καθημερινά απο τον Θεό την αγάπη. Μαζί με την αγάπη έρχεται και όλο το πλήθος των αγαθών και των αρετών. Αγαπάτε, για ν’ αγαπιέστε κι εσείς απο τους άλλους. Δώστε στον Θεό όλη σας την καρδιά, ώστε να μένετε στην αγάπη.»Όποιος ζεί μέσα στην αγάπη, ζεί μέσα στον Θεό, κι ο Θεός μέσα σ’ αυτόν.»

Άγιος Νεκτάριος

Πηγή

Οι θλίψεις καλλιεργούν την υπομονή..

Οι θλίψεις καλλιεργούν την υπομονή. Η αγάπη του Θεού ξέρει και ρυθμίζει το μέγεθος των θλίψεων. Η Θεία Πρόνοια είναι ανεξήγητη και η φροντίδα του Θεού ακατανόητη. Τα κρίματα του Θεού είναι άβυσσος πολλή.

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος

Πηγή

Όλα βρίσκονται μέσα στο κεφάλι μας..

Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας έδωσε μια συγκεκριμένη προσέγγισή για την ζωή

Μας είπε: Ασθενής δεν είναι αυτός που έχει πολλες αρρώστιες αλλα αυτός που γκρινίαζει πολύ οταν είναι άρρωστος. Και υγιής άνθρωπος δεν είναι αυτός που δεν έχει καμια αρρώστια αλλά αυτός που γκρινιάζει λίγο όταν είναι ασθενής.

Πλούσιος δεν είναι αυτός που έχει πολλά λεφτά, αλλά αυτός που ικανοποιείται με τα απαραίτητα. Και φτωχός δεν είναι αυτός που έχει λιγα χρήματα αλλά αυτός που δεν μπορεί να ικανοποιηθεί με όσα και αν έχει.

Αυτό αποδεικνύει ότι όλα βρίσκονται μέσα στο κεφάλι μας και μέσα στην καρδία μας.

Η ζωή δεν είναι έτσι, εμείς είμαστε έτσι.

Πηγή

Περὶ τῆς ὥρας τοῦ θανάτου

Ἄγιος Λουκᾶς ὁ ἰατρός

Ἀρχιεπισκόπος Κριμαίας

Πρὶν γίνει ὁ προφήτης Δαβὶδ βασιλιὰς τοῦ Ἰσραὴλ ὑπηρετοῦσε τὸν βασιλιὰ Σαούλ. Ὁ Σαούλ, ἐπειδὴ γνώριζε ὅτι ὁ Δαβὶδ θὰ πάρει τὸ θρόνο, τὸν καταδίωκε, προσπαθώντας νὰ τὸν θανατώσει. Μία φορᾶ, ὅταν ἡ ζωὴ του κινδύνευε, ὁ προφήτης Δαβὶδ εἶπε σ’ αὐτοὺς ποὺ ἦταν τότε μαζί του: «Ἕνα βῆμα μὲ χωρίζει ἀπὸ τὸν θάνατο» (Α΄ Βάσ. 20, 3).

Θυμήθηκα τώρα αὐτὰ τὰ λόγια, γιατί πρὶν μία ἑβδομάδα ἔπρεπε νὰ τὰ πῶ καὶ ἐγώ. Ἕνα μόνο βῆμα μὲ χώριζε ἀπὸ τὸ θάνατο. Γιὰ ἕνα διάστημα ἤμουν σχεδὸν πεθαμένος, σχεδὸν καθόλου δὲν εἶχα σφυγμὸ καὶ ἡ καρδιά μου παρὰ λίγο νὰ σταματήσει νὰ χτυπᾶ. Ἀλλὰ ὁ Κύριος μὲ σπλαχνίστηκε. Καὶ τώρα ἀκόμα εἶμαι ἀδύναμος καὶ μόνο καθισμένος μπορῶ νὰ μιλάω μέ σᾶς. Θέλω νὰ σᾶς πῶ κάτι πολὺ σημαντικό, θέλω νὰ σᾶς πῶ γιὰ τὴν μνήμη τοῦ θανάτου, διότι ὁ θάνατος βρίσκεται πολὺ κοντὰ στὸν καθένα μας, ὅπως ἦταν τόσο κοντὰ σὲ μένα τὸ προηγούμενο Σάββατο. Ὁ καθένας ἀπό μᾶς μπορεῖ νὰ πεθάνει ξαφνικά, τότε ποὺ δὲν περιμένει. Γνωρίζετε, ὅτι ἡ ζωὴ πολλῶν ἀνθρώπων τελειώνει ξαφνικὰ καὶ ἀπρόοπτα.

Συνέχεια

Λόγια Αγίων

«Όταν μνησικακείς,   πρέπει να καταλάβεις ότι μνησικακείς εναντίον του εαυτού σου, όχι εναντίον άλλου.
Ότι σφιχτοδένεις τα δικά σου αμαρτήματα κι όχι του αδελφού σου»

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος

«Πρέπει να είμαστε άνθρωποι της χάρης,
ώστε όποιος μας πλησιάζει να ξεκουράζεται»

Γέροντας Αμφιλόχιος Μακρής.

«Οι άνθρωποι όσο πλησιάζουν τον Θεό,
πλησιάζουν ο ένας τον άλλον.
Και πάλι όσο πλησιάζουν ο ένας τον άλλον,
τόσο πλησιάζουν και τον Θεό»

Αββάς Δωρόθεος

Λόγια Αγίων

Λόγια Αγίων

1. «Δεν πρέπει να μισούμε τους αιρετικούς, αλλά την αίρεση, όχι τον άνθρωπο, αλλά την πονηρή πράξη, την διεφθαρμένη γνώμη».

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος.

2. «Θα μας ζητηθεί να λογοδοτήσουμε όχι για κάθε λόγο και πράξη μας, αλλά και για κάθε χρόνο, ακόμη και για κάθε στιγμή και λεπτό της ώρας».

Γρηγόριος Θεολόγος.

3. ☔«Όποιος υποφέρει με χαρά την αδικία, αυτός έχει παρηγοριά από το Θεό».

Ισαάκ ο Σύρος.

Μικρά “μαργαριτάρια”

«Όταν μνησικακείς,
  πρέπει να καταλάβεις ότι μνησικακείς εναντίον του εαυτού σου, όχι εναντίον άλλου.
Ότι σφιχτοδένεις τα δικά σου αμαρτήματα κι όχι του αδελφού σου»

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος

«Πρέπει να είμαστε άνθρωποι της χάρης,
ώστε όποιος μας πλησιάζει να ξεκουράζεται»

Γέροντας Αμφιλόχιος Μακρής.

«Οι άνθρωποι όσο πλησιάζουν τον Θεό,
πλησιάζουν ο ένας τον άλλον.
Και πάλι όσο πλησιάζουν ο ένας τον άλλον,
τόσο πλησιάζουν και τον Θεό»

Αββάς Δωρόθεος

Οι τρόποι με τους οποίους κατακρίνουμε τους αδελφούς μας είναι πολλοί

Οι τρόποι με τους οποίους κατακρίνουμε τους αδελφούς μας είναι πολλοί. Μπορούμε να αντιληφθούμε τους περισσότερους απ’ αυτούς, αν προσέξουμε τον εαυτό μας. Εδώ θα αναφέρουμε δύο αρκετά δυσδιάκριτους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αμαρτήσουμε χωρίς καθόλου να το καταλάβουμε.

1. Μερικές φορές αναμιγνύει κανείς έντεχνα την κατάκριση με τους επαίνους. Λέγει ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής: «Εκείνον που ως χθες εγκωμίαζες ως ενάρετο, μεν τον κακολογήσεις σήμερα ως κακό και φαύλο, επειδή μετέβαλες την αγάπη σου σε μίσος … Όταν συνομιλείς με άλλους πρόσεχε, μήπως εξ αιτίας της λύπης που διατηρείς ακόμη κρυμμένη, νοθεύσεις τον συνηθισμένο έπαινο του αδελφού, ανακατώνοντας ασυναίσθητα στους λόγους σου την κατηγορία».

2. Άλλος τρόπος κατακρίσεως είναι αυτός που γίνεται δήθεν από αγάπη για τον αδελφό που αμάρτησε, ή από διάθεση για την διόρθωση του αδελφού. Όμως κάτι που γίνεται με κακό τρόπο, δεν μπορεί να φέρει καλό αποτέλεσμα.


Γράφει ο άγιος Ιωάννης της Κλίμακος: «Άκουσα μερικούς να καταλαλούν και τους επέπληξα. Και για να δικαιολογηθούν οι εργάτες αυτοί του κακού μου απάντησαν, ότι το έκαμαν από αγάπη και ενδιαφέρον προς αυτόν που κατέκριναν. Εγώ τότε τους είπα, να την αφήσουν αυτού του είδους την αγάπη, για να μη διαψευσθεί εκείνος (δηλαδή ο προφήτης Δαυίδ) που είπε: Τον καταλαλούντα λάθρα τον πλησίον αυτού, τούτον εξεδίωκον. Εάν ισχυρίζεσαι ότι αγαπάς τον άλλον, ας προσεύχεσαι μυστικά γι’ αυτόν και ας μην τον κακολογείς. Διότι αυτός ο τρόπος της αγάπης είναι ευπρόσδεκτος από τον Κύριον».

Πηγή

Διδαχές αγ. Πορφυρίου (2ο μέρος)

Υπάρχει, όμως, ένα μυστικό. Υπάρχει κάποιος τρόπος ν΄ απαλλαγεί ο άνθρωπος απ΄ αυτό το κακό.

Ο τρόπος αυτός είναι η γενική εξομολόγηση,

η οποία γίνεται με την χάρι του Θεού. Μπορεί, δηλαδή, να σου πει ο πνευματικός:

– Πώς θα ήθελα να ήμασταν σ΄ ένα ήσυχο μέρος, να μην είχα ασχολίες και να μου έλεγες τη ζωή σου απ΄ την αρχή, από τότε που αισθάνθηκες τον εαυτό σου, όλα τα γεγονότα που θυμάσαι και ποια ήταν η αντιμετώπισή τους από σένα,
όχι μόνο τα δυσάρεστα αλλά και τα ευχάριστα,
όχι μόνο τις αμαρτίες αλλά και τα καλά.
  Και τις επιτυχίες και τις αποτυχίες.

Όλα. Όλα όσα απαρτίζουν τη ζωή σου.

Συνέχεια

Διδαχές αγ. Πορφυρίου (1ο μέρος)

Δεν ευθύνεται μονάχα ο άνθρωπος για τα παραπτώματά του.

Τα λάθη, οι αμαρτίες και τα πάθη δεν είναι μόνο προσωπικά βιώματα του εξομολογούμενου.

Ο κάθε άνθρωπος έχει πάρει μέσα του και τα βιώματα των γονέων του
και ειδικά της μητέρας,
δηλαδή το πώς ζούσε η μητέρα,
όταν τον κυοφορούσε,
  αν στενοχωριόταν,
τι έκανε,
αν κουραζόταν το νευρικό της σύστημα,
αν είχε χαρά,
αν είχε θλίψη,
αν είχε μελαγχολία.

Συνέχεια

*Εἶναι ἀπόλυτα ἀναγκαῖο νὰ γνωρίσουμε τὴ Γραφή*

*Εἶναι ἀπόλυτα ἀναγκαῖο νὰ γνωρίσουμε τὴ Γραφή*.

• Ἂν τὴν γνωρίσουμε, θὰ τὴν ποθήσουμε.

• Ἂν τὴν ποθήσουμε, θὰ τὴν μελετήσουμε.

•Αν τὴν μελετήσουμε, θὰ τὴν ἐφαρμόσουμε.

• Ἂν τὴν ἐφαρμόσουμε, θὰ σωθοῦμε.

Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος τονίζει ἔπανειλημμενα:

«Ἀδύνατον σωθῆναι ἄνευ τῆς τῶν Γραφῶν ἀναγνώσεως».

Περί αμαρτίας…


Λογια, άγια του αγ. Σιλουανού Αθωνίτου:

"Η αμαρτία διαπράττεται προ παντός εν τω μυστικώ βάθει του ανθρωπίνου πνεύματος, αλλά τα οψώνια αυτής πλήττουν τον όλον άνθρωπον.

Όταν αύτη συντελεσθή, αντανακλάται εις την ψυχικήν και φυσικήν κατάστασιν του ανθρώπου, εις την εξωτερικήν αυτού εμφάνισιν, εις τα πεπρωμένα του αμαρτήσαντος, εξέρχεται αναποφεύκτως πέραν των ορίων της ατομικής αυτού ζωής και *βαρύνει  δια του κακού την ζωήν ολοκλήρου της ανθρωπότητος,* και συνεπώς αντανακλάταικαι εις τα πεπρωμένα του σύμπαντος κόσμου.

*Παν αμάρτημα, φανερόν ή αφανές, εκάστου εξ ημών, επηρεάζει τα πεπρωμένα του κόσμου παντός.*"